STICHTING GULUGUFE

Gegevens:

Statutaire naam: Stichting Gulugufe

RSIN/Fiscaal nummer: 862868440

ANBI status: Ja
Rekeningnummer: NL86 INGB 0007 3896 78, t.n.v. Stichting Gulugufe

Email: thuisfront@gulugufe.com

Email m.b.t. giften: willemsen.sander@gmail.com

Tel: 0610347234 (Sander Willemsen)


Bestuur:

Piet de Jong (voorzitter)

Petra Muskee (secretaris)

Sander Willemsen (penningmeester)


Secretariaat Stichting Gulugufe

Secr. Petra Muskee

Korte Haeg 77, 3853 EC Ermelo

Email: thuisfront@gulugufe.com


Beleidsplan:

Klik hieronder om het actuele beleidsplan in te zien.

Doel van de stichting:

Het door het verlenen van financiële bijdragen ondersteunen van de demonstratie- en trainingsprojecten van Gulugufe in Malawi. Dit project betreft de landbouw met het oog op armoedebestrijding en het zelfvoorzienend worden van de lokale bevolking, plus het financieel ondersteunen van de coaching op bovengenoemd terrein in Malawi.

Zie voor meer info onder 'Gulugufe in Malawi'.


Verslaglegging:

Op dit moment is er nog geen actueel jaarverslag. Na gereedkomen van het 2020-jaarverslag kunt u deze hier inzien.


Beloning:

Het stichtingsbestuur is niet bezoldigd. Er is geen sprake van beloning.