STICHTING GULUGUFE

Doel van de stichting:

Het door het verlenen van financiële bijdragen ondersteunen van de demonstratie- en trainingsprojecten van Gulugufe in Malawi. Dit project betreft de landbouw met het oog op armoedebestrijding en het zelfvoorzienend worden van de lokale bevolking, plus het financieel ondersteunen van de coaching op bovengenoemd terrein in Malawi.
Zie voor meer info onder 'Gulugufe in Malawi'.

Verslaglegging:  Hieronder kunt u de jaarrekening van 2022 inzien

Jaarrekening 2022

 

Verslaglegging:  Hieronder kunt u de jaarrekening van 2023 inzien

 

Jaarrekening 2023

 

Beloning:  Het stichtingsbestuur is niet bezoldigd. Er is geen sprake van beloning.

Gegevens:

Statutaire naam: Stichting Gulugufe

RSIN/Fiscaal nummer: 862868440

ANBI status: Ja

Rekeningnummer: NL86 INGB 0007 3896 78, t.n.v. Stichting Gulugufe

Email: thuisfront@gulugufe.com

Email m.b.t. giften: willemsen.sander@gmail.com

Tel: 0610347234 (Sander Willemsen)

 

Bestuur:

Piet de Jong (voorzitter)

Petra Muskee (secretaris)

Sander Willemsen (penningmeester)

 

Secretariaat Stichting Gulugufe

Secr. Petra Muskee

Korte Haeg 77, 3853 EC Ermelo

Email: thuisfront@gulugufe.com

 

Beleidsplan:

Klik hieronder om het actuele beleidsplan in te zien.

Kort overzicht van de werkzaamheden in 2022

 

Op 24 Januari kwam onverwachts cycloon Ana op bezoek. Daarmee werden alle Gulugufe werkzaamheden tijdelijk stil gezet. Na observatie werd duidelijk waar het terrein het meest kwetsbaar was en hebben we 2 stukken land aangekocht om goede aanpassingen te kunnen doen. We zijn op zijn Hollands dijken gaan bouwen en hebben een kanaal gegraven om het regenwater van de heuvels om het terrein heen te leiden. Hier is men ruim een half jaar mee bezig geweest en hebben we mensen uit naburige dorpen die ook getroffen waren geholpen aan werk om deze taken uit te voeren en op hetzelfde moment zichzelf en hun families te helpen! Dit omdat we geloven dat het waardigheid geeft om zelf invloed te hebben op je eigen herstel waar mogelijk en bijdraagt om ook in de toekomst een veerkrachtige houding te hebben!

 

Daarnaast hebben we beschadigde gebouwen, de speeltuin, wegen en tuinen moeten opknappen. Water was in de elektriciteitsleidingen gekomen en moest opnieuw hersteld worden en de groetetuin en rijstvelden opnieuw ontworpen aangeplant worden. Ook had de biogas installatie zich omgedraaid tijdens de overstroming en is het een hele klus geweest deze weer te herstellen. We hadden onze handen en financiën dus vol aan herstelwerkzaamheden. Dit heeft ons maanden gekost.

 

Lopende projecten zoals een kantoor voor Paul en een toilet/ douchegebouw voor de werkers duurden daardoor een beetje langer omdat andere zaken prioriteit hadden, maar ondertussen zijn deze ook klaar en afgerond.

In Juni/Juli hebben we verschillende trainingen gefaciliteerd op het gebied waar we ons als Gulugufe voor geroepen voelen; natuurlijke landbouw, natuurlijk bouwen en een cursus rietdekken.

 

Op zaterdagen hadden we soms extra personeel dat hielp met het verder bouwen aan de speeltuin en het klimbos dat we in willen zetten voor educatieve schoolreisjes en inkomen genererende doeleinden en tegen het einde van het jaar hebben we daar ook nog een paar dagdelen door de week aan gewijd om het af te kunnen maken, om uiteindelijk Gulugufe Experience, zoals we het genoemd hadden, te openen op 25 december 2022