Plattegronden (april 2022)

De drie afbeeldingen hiernaast tonen achtereenvolgens:

1. Gulugufe in het zuiden van Malawi

2. De omvang van het terrein

3. De gebouwen op het terrein

Klik op de foto om te vergroten

Het terrein van Gulugufe vanuit de lucht

Wat is Gulugufe?

Gulugufe (spreek uit: koeloekoefè) is een lokale Malawiaanse organisatie in het district Chikhwawa in het zuiden van Malawi. Gulugufe betekent vlinder in Chichewa, de lokale taal in Malawi. Net zoals een rups uiteindelijk de wonderlijke metamorfose ondergaat tot een prachtige vlinder zo wil de stichting deze metamorfose ook zien onder de Malawianen.

Gulugufe ligt in het noorden van het het district Chikhwawa, vlak-bij het stadje Chikhwawa. Het Gulugufe-team richt zich in de eerste plaats op de regio, inclusief de scholen, maar ook heel regelmatig mensen komen mensen van elders uit Malawi op de trainingen.

In 2018 werd met lokale medewerkers dit grote gemeenschapshuis gebouwd. Op de voorgrond is een gedeelte van de tuin te zien.

De visie van Gulugufe

‘Ieder mens is waardevol en geliefd en verdient daarom een hoopvolle toekomst ‘

We willen hoop brengen en mensen laten beseffen dat ze waardevol en geliefd zijn zodat armoede in de breedste zin van het woord geen vat meer heeft op de kwaliteit van leven! Armoede zien we als een gezindheid en manier van denken en niet alleen beperkt tot fysieke armoede. Armoede neemt namelijk je gevoel van waardigheid af en laat je geloven dat je er niet toe doet. Armoede berooft je van vrijheid en creativiteit. Het dooft je geloof, hoop en dromen op een betere toekomst.

De visvijver en de kippenren

Coaching op het terrein

De kerntaken:

Het werk van Gulugufe richt zich op twee basisdoelen: Duurzame zelfvoorziening en coaching


Duurzame zelfvoorziening

Voldoende én voedingsrijk voedsel, een dak boven je hoofd en duurzame energie zijn heel belangrijke noden in ieders leven. Voor veel Malawianen is de aanwezigheid hiervan helaas geen vanzelfsprekendheid. Ze worden dagelijks geconfronteerd met een gebrek aan voedselzekerheid en ondervoeding. Er is grote afhankelijkheid van slechts enkele gewassen. Met frequente overstromingen en droogte hebben gezinnen vaak niet de beschikking over genoeg voedsel of voedingsrijk voedsel. Door middel van demonstratie en training hopen we mensen uit te dagen om de soorten gewassen die ze groeien te diversifiëren, de bodem te verbeteren op een natuurlijke manier en om tuinen dichter naar hun huizen en waterbronnen te verplaatsen. Ook geven we praktische trainingen hoe ze stevige, duurzame, betaalbare huizen kunnen bouwen met natuurlijke materialen, zoals leem. Het doel is om mensen uiteindelijk ook zelfvoorzienend te zien worden! Zorgdragen voor Gods schepping is rode lijn door dit alles!


Life Coaching

We ondersteunen en coachen mensen in het realiseren van hun unieke bestemming. Door intensief samen te werken, leren ze zichzelf te ontwikkelen en over hun eigen grenzen heen te kijken, zodat ze hun talenten kunnen ontwikkelen en inzetten. Niet alleen voor zichzelf, maar juist voor anderen en samen mét anderen om te bouwen aan een hoopvolle toekomst. Dit doen we door:

  • trainingen, testen en onderwijs
  • coachinggesprekken


Cursus catering

Geslaagd voor de cursus catering

Cursus rammed earth bouwen

Geslaagden training ecologisch bouwen

Trainingscentrum

Trainingscentrum interieur

Lemen bank

Team Gulugufe