Hoe het begon

3 mei 2017 zijn Paul en Esther Rombout met hun 3 kinderen, Ezra, Anna en Jona, vanuit Harderwijk vertrokken naar Malawi om daar het werk van Gulugufe te gaan starten. Een stuk grond werd aangekocht en vanuit het niets werd aan een prachtig project vormgegeven. Nu - ruim 4 jaar later - is van de kale grond niet veel meer te zien, maar 'staat' er een prachtig project. Daarvoor (sinds 2006) werkten zij ook al enkele jaren in Malawi en is hun liefde voor het land en de mensen geworteld en gegroeid. In het jaar 2017 begon een nieuw 'avontuur'. De Harderwijker Courant wijdde er in april 2017 een artikel aan. Klik hieronder om het te downloaden.

Hoe het begon

3 mei 2017 zijn Paul en Esther Rombout met hun 3 kinderen, Ezra, Anna en Jona, vanuit Harderwijk vertrokken naar Malawi om daar het werk van Gulugufe te gaan starten. Een stuk grond werd aangekocht en vanuit het niets werd aan een prachtig project vormgegeven. Nu - ruim 4 jaar later - is van de kale grond niet veel meer te zien, maar 'staat' er een prachtig project.

Daarvoor (sinds 2006) werkten zij ook al enkele jaren in Malawi en is hun liefde voor het land en de mensen geworteld en gegroeid. In het jaar 2017 begon een nieuw 'avontuur'.

De Harderwijker Courant wijdde er in april 2017 een artikel aan. Klik hiernaast om het te downloaden.

Paul en Esther met hun drie kinderen,

Ezra, Anna en Jona


Wat Paul en Esther motiveert om het werk van Gulugufe in Malawi te starten

“Ieder mens is waardevol en geliefd en verdient een hoopvolle toekomst zonder armoede”

Gulugufe (spreek uit: koeloekoefè) betekent vlinder in Chichewa, de lokale taal in Malawi. Net zoals een rups uiteindelijk de wonderlijke metamorfose ondergaat tot een prachtige vlinder zo willen zij deze metamorfose zien in het leven van mensen. Ieder mens gastvrij ontvangen, helpen en liefhebben ongeacht geloof, ras of achtergrond. De volgende kernwaarden zijn hierin heel belangrijk:

Jezus centraal en Hem eren - In heel hun doen en laten willen zij Jezus centraal zetten! Hem volgen en zichtbaar maken, door wie ze zijn en hoe ze leven. Afhankelijk van God zijn en tot eer van Hem leven.

Community leven - Community leven houdt in dat Gulugufe een plek creëert waar mensen gastvrij en liefdevol worden ontvangen. Een plek waar ze welkom zijn voor ontspanning en/of een goed gesprek. Een plek waar men er voor elkaar is en elkaar bemoedigt. Maar ook betekent community leven dat ze mensen vaak thuis bezoeken en het leven met hen delen.

Persoonlijk - Paul en Esther: "Wanneer God ons zegent met meer dan genoeg willen we die overvloed met een open en blijmoedig hart met anderen delen die in nood zijn. Hebben we overvloed, dan delen we overvloed. Hebben we soms minder, dan delen we wat we kunnen missen. Wat we willen, is mensen in nood helpen en zegenen. We willen persoonlijke, sterke en oprechte relaties ontwikkelen. Betrokken zijn met de mensen, ze bemoedigen en naast hen staan. We willen mensen persoonlijk begeleiden om in hun bestemming te komen en hun unieke door God gegeven gaven en talenten te ontdekken en in te zetten. Daarna hopen we dat zij weer zullen investeren in anderen en zo een positieve verandering teweeg brengen in hun gemeenschap."

Samenwerking - Samen staan we sterker! Daarom gaat hun hart uit naar samenwerking. Samen met andere individuen en organisaties de krachten en unieke talenten bundelen in de strijd tegen armoede in welke vorm dan ook. Samenwerken aan veerkrachtige, zelfvoorzienende en duurzame gemeenschappen.

Zorg voor de schepping - Paul en Esther: "We geloven dat we als mensen een bijzondere relatie met de aarde hebben. Gods schepping heeft een prachtige orde en harmonie. Ook Jezus is vol ontzag en verwondering over de schepping. De weg van Jezus leidt ons tot het aanbidden van de Schepper, maar ook tot het veranderen van onze harten, gewoonten en verwachtingen en om te zorgen voor de schepping. Daarom willen we met wijsheid omgaan met Gods schepping."